Poziv na konferenciju

 

Pozivamo istraživače novije srpske vizuelne kulture, tumače i konzervatore arhitektonskog nasleđa da se prijave za akademsku konferenciju Kritička istorija vizuelnog preinačavanja javnih prostora Beograda (XIX-XXI vek) II koja će se održati 27. i 28.10.2016. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Organizatori konferencije su Centar za vizuelnu kulturu Balkana i Odeljenje za istoriju umetnosti. Multidisciplinarni karakter konferencije omogućava učešće poslenika različitih kulturnoistorijskih, tehničkih i društvenih nauka, kao i zainteresovanih postdiplomaca, doktoranada i nezavisnih istraživača. Objavljivanje zbornika radova saopštenih na prethodnoj istoimenoj konferenciji (održanoj jula 2015) planirano je za decembar 2016.god.

 

Temu i kraći apstrakt planiranog saopštenja poslati do 20.9.2016. na mejl sekretara konferencije Aleksandre Ilijevski:  ailijevs@f.bg.ac.rs

 

Do 25.9. 2016 prijavljeni će biti obavešteni o statusu dostavljene teme, na osnovu mišljenja selekcione komisije. 
prof. dr Aleksandar Kadijević