“Beograd na vodi” – novo rođenje Srbije?

Šta se sve podrazumeva pod olako izrečenim ”Srbija samo ulaže zemljište i dozvole”?

Piše: Branislav Jovin

Posle kompjuterske prezentacije projekta “Beograd na vodi” (18.01.2014), rečeno je da Srbija ulaže zemljište i dozvole, a investitor iz UA Emirata – tri milijarde dolara u izgradnju objekata i nađe im kupce, i – da će Srbija u narednih nekoliko nedelja “Beograd na vodi” proglasiti za nacionalni razvojni projekat.
Nije na meni, na pravnicima je da kažu – da li se izgradnja stambenih i poslovnih objekata za rentiranje može da proglasi za – nacionalni razvojni projekat – ”novo rođenje Srbije” (Dubai, A.V.), ali ću komentarisati šta znači “Srbija ulaže zemljište i dozvole” jer sam od 1960. godine učesnik i svedok planiranja projektovanja i izgradnje Beograda, posebno “Savskog amfiteatra” i “Beogradskog železničkog čvora”.


“Srbija ulaže zemljište” – znači da je ulog Srbije “opremljeno” zemljište, odnosno – da su srušeni svi objekti (osim zaštićenih) na 80 hektara “Savskog amfiteatra”, i to: Međugradska autobuska stanica, koloseci Putničke železničke stanice, Tehnička stanica, Kontejnerska stanica sa kolosekom oko Kalemegdana za teretni saobraćaj. Pod “opremljeno” podrazumeva se izgradnja saobraćajne i komunalne infrastrukture za 2.000.000 m2 poslovno-stambene namene “Beograda na vodi” i to: – da proširi Savsku ulicu sa današnjih dve – na šest saobraćajnih traka po smeru; trafo stanice, toplodalekovod, vodu, kanalizaciju…
Beograd

Međutim, rušenje Autobuske stance i železničkih postrojenja (na 62 hektara) nije moguće dok se ne izgrade i stave u funkciju – nova Međugradska autobuska stanica i putnički i teretni saobraćaj “Beogradskog železničkog čvora”. Posebno stanica “Prokop”, zbog toga što je 1968. Savet za urbanizam (bio sam tada član Saveta) usvojio “Modifikovano rešenje železničkog čvora u GUP-1950 (po kome su Međugradska autobuska stanica i Putnička železnička stanica planirane na Autokomandi). Po “Modifikovanom rešenju” – Putnička stanica se dislocira u “Prokop” (pozajmište za nasipanje “Bare Venecije” 1880-1884). S obzirom da je nova lokacija u “vuko-nedođiji” – izgradnja stanice uslovljena je tada – izgradnjom “Transverzale” (Vukov spome¬nik – Svetosavski Plato – Prokop – Tunel “Topčider” – Hipodrom – Banovo Brdo), saobraćajne veze stanice sa gradom, planirane u GUP-BGD-1972. U okviru projekta Prve etape Metro-sistema (1978-1982) uradio sam Idejne projekte metro stanica “Prokop” i “Autokomanda”, po kome je (1996-2000) ispod železničkih koloseka i perona, izgrađena betonska kaseta (124 sa 32 m) za četvorokolosečnu metro stanicu… Staviti u funkciju stanicu “Prokop”, pored zgrade za prijem i otpremu putnika, potrebno je izgraditi Tehničke stanice u Zemunu i Kijevu za vozove usmerene ka jugu, odnosno ka severu… i obilaznicu za teretni saobraćaj od Ž.st. Beli Potok do Pančeva sa drumsko-železničkim mostom “Vinča”.
“Srbija ulaže dozvole” (uz “poštovanje zakonske procedure”, A.V.) znači – da izdavanju “Dozvole za izgradnju” prethodi izrada “Plana detaljne regulacije” (PDR) zasnovan na GUP-BGD-2021; kada PDR prođe “Javni uvid” i usvoji Skupština grada, izdaje se “Akt za uređenje prostora” (sa urbanističkim parametrima iz PDR) – pravni osnov – za eksproprijaciju, rešavanja imovinskih odnosa, rušenje objekata… i početak “opremanja” zemljišta.
Danas, zbog “lako obećane brzine”, projekat “Beograd na vodi” ništa od zakonske procedure nije poštovao!?.. Urbanističko rešenje urađeno je “po želji” investitora; strani arhitekti projektuju “Kulu Beograd” i “najveći tržni centar u ovom delu Evrope”… a Srbija, za 1,6 milijardi evra (poreskih obveznika), treba da opremi zemljište i obezbedi dozvole, da bi 2017. godina, sa izgrađenim “Beogradom na vodi”, bila godina – ”novog rođenja Srbije”…
Beograđani, setite se “lako obećane brzine” devedesetih!