Greške u urbanizmu su večne

 

Bojan Kovačević, intervju, “Vreme”, 12.3.2015.

 

“Bilo kakva parametarska i matematička analiza “Beograda na vodi” završava u dubiozi. Prvi i osnovni problem jesto to što mi ne znamo ko, koliko i kada treba da uloži u projekat, a na osnovu toga – ko i koliko ima pravo odlučivanja.”

“‘Beograd na vodi’ je poprište svih mogućih gluposti i negativnosti koje su se u urbanizmu nakamarale svih ovih godina. U to uključujem i najnoviji predlog Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije tog projekta. Pazite, predlažete novi zakon kojim se bi pravno pokrilo nešto što ne može da se pokrije drugačije.” 

“Greške u urbanizmu su večne ili katastrofalno skupe. Sve ostalo je zamenljivo. I slike i ljudi, počevši od predsednika Vlade. Nisam siguran da ljudi koji vode taj posao shvataju da tu poparvki nema.”

 

Vreme 12-III-2015 16-17Vreme 12-III-2015 18-19Vreme 12-III-2015 20-21