Najznačajnija dela arhitekture Srbije

Krajem 2001. AAS je sprovela anketu, tražeći od svojih članova da odgovore koje su građevine obeležile arhitekturu Srbije u drugog polovini XX veka.

UČESNICI ANKETE AUTORI I DELA

Muzej savremene umetnosti

Generalštab

Bg sajam

Zapad-na kapija

Savacentar

Avalski toranj

Filozof-ski  fakultet

Cepter

Julino brdo

Genex kristal

Antić Raspo-pović

Dobrović

Pantović

Mitrović

Maksi-mović

Boguno-vić Janjić

Ličina

Mitrović Milunović

Lojanica, Cagić, Jovanović

Krunić Rajović

Branko Vujović

 

o

o

o

o

o

o

       

Aleksandar Đokić

o

o

o

o

o

o

       

Vladislav Ivković

o

o

o

o

       

o

 

Miroslav Jovanović

o

 

o

   

o

       

Branislav Jovin

o

 

o

 

o

o

   

o

 

Svetislav Ličina

o

o

 

o

   

o

o

   

Milan Lojanica

o

 

o

o

o

   

o

   

Uroš Martinović

o

o

o

o

o

o

       

Mihajlo Mitrović

o

o

o

o

o

         

Dimitrije Mladenović

o

o

 

o

o

 

o

o

   

Slobodan Mihailović

o

o

o

o

o

         

Milan Pališaški

o

o

o

o

o

o

     

o

Miloš Perović

o

o

       

o

o

o

o

Aleksandar Stjepanović

 

o

 

o

   

o

   

o

Predrag Cagić

o

o

o

 

o

         

Pored najznačajnijih, gore prikazanih deset, manjim brojem glasova ocenjena su sledeća dela: “Cvećara” (M. i D. Marušić), stambena zgrada u Pariskoj (M. Jovanović), Vojna štamparija (M. Macura), Narodna biblioteka (I. Kurtović), “Progres” (M. Mirković), VMA (Osojnik, Nikolić), Energoprojekt (Keković), Surčinski aerodrom (V. Ivković sa saradnicama), Surčinski aerodrom II (S. Mihailović), Svetosavski hram (A. Deroko, B. Nestorović), zgrade Socijalnog osiguranja i “Hempra” (A. Brkić), stambena zgrada u Braće Jugovića (M. Mitrović).