“100 hotela širom Srbije”

AGEO d.o.o. u saradnji sa
AKADEMIJOM ARHITEKTURE SRBIJE

OBJAVLJUJE REZULTATE OPŠTEG JAVNOG REGIONALNOG ANONIMNOG KONKURSA ANKETNO-IDEJNOG REŠENJA „100 hotela širom Srbije

I nagrada: 160 000.00 dinara

Rad sa autorskom šifrom „30202“ Autorski tim: Ilija Jeftić, dipl. inž. arh. Svetlana Sabolović, dipl. inž. arh. Marko Kaćanski, dipl. reditelj
30202 Prva nagrada Ilija Jeftić i Svetlana Sabolović


II nagrada: 120 000.00 dinara
Rad sa autorskom šifrom „92748“Autorski tim: Marija Gardić Lazić, dipl. inž. arh. Uroš Lazić, dipl. inž. arh.  
92748 Druga nagrada Marija Gardić Lazić i Uroš Lazić


III nagrada: 80 000.00 dinara
Rad sa autorskom šifrom „11010“

Autorski tim: Vera Lukić, dipl. inž. arh. Jelena Dulović, apsolvent arh. Predrag Bilinac, apsolvent arh.

http://aas.org.rs/wp-content/uploads/2014/02/37462-Tri-jednako-vredne-nagrade-Aleksandra-Raonic-i-Jasna-Drakulović-i-Marija-Djurović-i-Milos-Raonić.jpg


Tri jednakovredne nagrade po 40 000.00 dinara
Rad sa autorskom šifrom „53101“Autorski tim: Aleksandar Mihailović, dipl. inž. arh. Ivan Ćirić, apsolvent arh. Filip Kanački, student arh.
53101  Tri jednako vredne nagrade Aleksandar Mihailović i Ivan Ćirić i Filip Kanački


Rad sa autorskom šifrom „37462“Autorski tim: Aleksandra Raonić, dipl. inž. arh. Jasna Drakulović, apsolvent arh. Marija Đurović, apsolvent arh. Miloš Raonić, dipl.inž. arh.
37462  Tri jednako vredne nagrade Aleksandra Raonic i Jasna Drakulović i Marija Djurović i Milos Raonić

 

Autorski tim: Bojan Stojanović, dipl. inž. arh. Mladen Stojanović 20008 Tri jednako vredne nagrade Bojan Stojanović i Mladen Stojanović