Category Archives: Biografije

antic, kolaz
Antić, Ivan
  (1923, Beograd – 2005, Beograd)   Još tokom studija na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, koje završava 1953, radi u projektantskim ateljeima “Jugoprojekt” i “Rad”, a u ovom poslednjem se i zapošljava. Karijeru univerzitetskog ...
Pročitaj više
zbignjev bac
Bać, Zbignjev
  (1930, Žešuv, Poljska)   Magistrirao 1956. na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta tehnologije u Vroclavu gde docnije doktorira i radi kao redovni profesor. Težišta svoga obrazovnog delovanja razvija i van Poljske dajući, između ostalo...
Pročitaj više
belousov copy
Belousov, Vladimir Nikolajevič
(1928, Moskva – 2018, Moskva) Intervju Na Moskovskom Arhitektonskom fakultetu diplomirao je 1950, magistrirao 1962, a 1993. odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Arhitektura i urbanizam Jugoslavije. Etape formiranja i razvoja”...
Pročitaj više
bogdanovic, travnik
Bogdanović, Bogdan
(1922, Beograd – 2010, Beč) Intervju In memoriam Posle diplomiranja na Arhitektonskom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu 1950. zapošljava se na matičnom fakultetu gde napreduje do zvanja redovnog profesora (1971). U svom pedagoškom radu zna...
Pročitaj više
monografija AAS
Bogunović, Slobodan – Giša
(1961, Beograd) Intervju Stav Diplomirao na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 1982. je slobodan umetnik pri ULUPUDSU-u. Na početku profesionalnog puta bavio se pisanjem televizijskih scenarija i različitih pozorišnih form...
Pročitaj više
bojovic, dup bara,
Bojović, Branko
(1940, Beograd) Intervju Po diplomiranju u klasi B. Novakovića na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1963, zapošljava se u Službi za komunalno-stambene i urbanističke poslove SO Čukarica. Od 1966. do 1986. radi kao istraživač u Zavodu za urba...
Pročitaj više
brkic, znakovi copy
Brkić, Aleksej
  (1922, Kikinda – 1999, Beograd) In memoriam Studije na Arhitektonskom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu upisao pre Drugog svetskog rata, nastavio po demobilisanju, u novembru 1945. godine, i završio 1948. godine. Počev od 1949. do 1952. n...
Pročitaj više
cagic, kolaz2
Cagić, Predrag
(1941, Beograd – 2016, Beograd)  Intervju Po diplomiranju na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1963, zapošljava se u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije gde radi do 1969. godine. Tada prelazi na matični fakultet i 1989. postaje red...
Pročitaj više
canak, kreativni centar
Čanak, Mihailo
    (1932, Beograd – 2014, Beograd)  Intervju  Stav Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu diplomirao 1957, stekao zvanje magistra nauka 1975. i doktorirao 1984. godine. Od  1957. zaposlen je u Centru za stanovanje Instituta za ispiti...
Pročitaj više
ivkovic, aerodrom beograd
Ivković, Vladislav
  (1926, Beograd – 2018, Beograd) Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu diplomirao 1951. godine. Tri godine kasnije biran je za asistenta, a od 1962, kada je habilitirao radom Pristanišne zgrade u Dubrovniku, docent je na Katedri za arhitekt...
Pročitaj više