Cagić, Predrag

(1941, Beograd – 2016, Beograd)  Intervju
Po diplomiranju na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1963, zapošljava se u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije gde radi do 1969. godine. Tada prelazi na matični fakultet i 1989. postaje redovni profesor na Katedri za arhitektonsku organizaciju prostora. Od 1990–92. upravlja Katedrom za arhitektonsko i urbanističko projektovanje. Bavi se projektantskim, pedagoškim i naučno-istraživačkim radom, pri čemu se s posebnom istrajnošću posvećuje problematici stambene arhitekture i revitalizaciji  gradskih centara i pešačkih zona.
Dobitnik je nekoliko najviših nagrada i stručnih priznanja (Oktobarske nagrade grada Beograda 1970. i 1982, savezne nagrade dnevnog lista “Borba” 1983, Velike nagrade Salona arhitekture 1984, Oktobarske nagrade Kikinde 1985, kao i Velike nagrade za arhitekturu Saveza arhitekata Srbije 1989).e-mail: cagicpredrag@gmail.com

Arhitektonska ostvarenja

 • Naselje Julino brdo ((sa B. Jovanovićem i M. Lojanicom, 1967–72.
 • Rekonstrukcija centra Valjeva (sa B. Jovanovićem, M. Lojanicom, R. Marićem, M. Božanićem i B. Krkovićem, 1973–82)
 • Stambeni blok 19a u Beogradu (sa B. Jovanovićem. M. Lojanicom i R. Marićem, 1976–82)
 • Stambeni blok II na Limanu III u Novom Sadu (u koautorstvu, 1972–75)
 • Projekat gradske celine Goclav u Varšavi (1972)
 • Komanda i hotel JNA u Ljubljani (u timu, 1973–75)
 • Rekonstrukcija delova gradske zone Kikinde sa pešačkom zonom, kao i novoizgrađeni “Mikronaselje”, blok “Galacka” i zgrada “ZOIL”-a (sa B. Jovanovićem, 1977–92)
 • Uređenje pešačke zone u centru Pančeva (u timu, 1984–86)
 • Rekonstrukcija centralne zone Požarevca i novoizgrađeni objekti na Trgu M. Pavlović-Barili, ulici Stari korzo i u Sinđelićevoj ulici (1988–2005)
 • Rekonstrukcija centralne zone Smedereva i novoizgrađeni tržni centar “Nadvožnjak” i poslovno-stambeni centar “Danubius” (1994–95)
 • Pešačka zona u centru Vršca – Trg Save Kovačevića  (1997-2000)
 • Rekonstrukcija Hercegovačke ulice u centru Podgorice (1998-2000)
 • Stambeno-poslovna zgrada u Takovskoj 36-38 u Beogradu (2000-2004)
 • Stambeni blok između Esad Pašine i Kralja Vladimira na Voždovcu (2000-2005)
 • Rekonstrukcija uže zone centra Apatina sa pešačkom zonom (koautor: M. Ćirić, 2002-2008)Stambeno-poslovna zgrada u Ulici Branka Krsmanovića broj 3 u Beogradu (2005-2007)
 • Segmenti pešačke zone oko gradskog jezgra Vršca (sa M. Ćirićem, 2006-)

 

Knjige 

Povratne veze humanitet–objektivitet u organizovanom sistemu bliskog susedstva (posebna izdanja IAUS-a, br. 2), Beograd 1972. 
(sa M. Lojanicom), Sistem za industrijsku proizvodnju stanova NS–71, u: Poslediplomske studije – Stanovanje, sv. 18, Beograd 1976. 
Prethodna studija za izbor optimalnog sistema za industrijsku proizvodnju stambenih, javnih i industrijskih objekata,(sa S. Otovićem, M. Lojanicom, Beograd 1978); 
(sa B. Aleksićem, M. Lojanicom, N. Borovnicom),Stanovanje I, (posebna izdanja IAUS–a, br. 5), Beograd 1975.
 (sa B. Jovanovićem); Rekonstrukcija delova gradskog tkiva Kikinde 1977-83, Beograd 1983.

cagic, kolaz2
Cagic, smederevo

 

   

 

One thought on “Cagić, Predrag

 1. Pingback: N o v o s t i | AKADEMIJA ARHITEKTURE SRBIJE

Comments are closed.