Category Archives: Vesti iz AAS

Primedbe i sugestije SANU na “Beograd na vodi”
Ovde možete preuzeti kompletan tekst Primedbi i sugestija na Nacrt prostornog plana za područje priobalja reke Save namenjenog za projekat “Beograd na vodi”. U radnoj grupi Inicijalnog odbora za arhitekturu i urbanizam Odeljenja Likov...
Pročitaj više
vesti
N o v o s t i
  1. 8. 2017. Milan Pališaški (Bačka Palanka, 14. 7. 1927 – Beograd, 1. 8. 2017). 26. 7. 2017. Posle duge bolesti napustio nas je i dr Branko Vujović, istoričar umetnosti i profesor Beogradskog univerziteta, vredni proučavalac srp...
Pročitaj više