Category Archives: Vesti iz AAS

vesti
N o v o s t i
30. 1. 2018. Izabrano pet novih članova Akademije arhitekture Srbije.   Posle kraće rasprave u plenumu, na sednici kojom je predsedavao Bojan Kovačević, uz prisustvo članova – Branka Bojovića, Dragoljuba Bakića, Milana Lojanice, Branis...
Pročitaj više
Primedbe i sugestije SANU na “Beograd na vodi”
Ovde možete preuzeti kompletan tekst Primedbi i sugestija na Nacrt prostornog plana za područje priobalja reke Save namenjenog za projekat “Beograd na vodi”. U radnoj grupi Inicijalnog odbora za arhitekturu i urbanizam Odeljenja Likov...
Pročitaj više