Category Archives: Vesti iz AAS

vesti
N o v o s t i
5. 12. 2017. Petar Vulović (1931, Kušići kraj Ivanjice – 2017, Beograd) 27. 9. 2017.  Obaveštavamo zainteresovane da je objavljen tematski broj časopisa  za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku ,,Kultura” (154 za 2...
Pročitaj više
Primedbe i sugestije SANU na “Beograd na vodi”
Ovde možete preuzeti kompletan tekst Primedbi i sugestija na Nacrt prostornog plana za područje priobalja reke Save namenjenog za projekat “Beograd na vodi”. U radnoj grupi Inicijalnog odbora za arhitekturu i urbanizam Odeljenja Likov...
Pročitaj više