Kadijević, Aleksandar

 

(Beograd,1963)                                                                                                                                                                   

 

Diplomirao na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu 1987. godine. Za primarnu oblast naučnog rada odabrao istoriju srpske i evropske arhitekture novijeg doba. Magistarski rad ,,Život i delo arhitekte Momira Korunovića (1883-1969)” odbranio 1991.god., a doktorski rad ,,Jedan vek nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi (sredina XIX – sredina XX veka)”, odbranio na matičnom odeljenju 1995. godine.Od 1989. do 2006. biran u sva univerzitetska zvanja od asistenta-pripravnika do redovnog profesora na predmetu Istorija arhitekture.

Od 1988. do 2014. u zemlji i inostranstvu (SAD, Brazilu, Rusiji, Ukrajini, Nemačkoj, Španiji, Rumuniji, Holandiji, Grčkoj, Turskoj, Sloveniji, Hrvatskoj) objavio 260 radova, uključujući više  knjiga (samostalnih i u koautorstvu). Po pozivu predavao 2000. na Školi istorije umetnosti Univerziteta Sent Endrjus (Škotska). Sarađivao na fakultetima umetnosti u Prištini i Nišu, kao i na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Mentor većeg broja kandidata na doktorskim i master studijama na Filozofskom fakultetu. Učestvovao je na 50 naučnih skupova međunarodnog i nacionalnog značaja, među kojima se izdvajaju simpozijumi u Amsterdamu (1996), Ankari (2006), Sankt Peterburgu (2007), Bukureštu (2008), Orenseu (2009), Zagrebu (2011), Isparti, Sao Paulu (2012), Balikeširu, Slavonskom Brodu (2013). Od 2005. urednik ,,Zbornika za likovne umetnosti Matice srpske” i sekretar Odeljenja za likovne umetnosti Matice srpske. Član redakcija časopisa ,,Nasleđe”,  ,,Godišnjak grada Beograda”, ,,Ottoman Domain”, ,,Leskovački zbornik” i ,,Novopazarski zbornik”.

Dobio više nagrada za naučno-publicistički rad (,,Inicijal”, ,,Pavle Vasić”, ,,Godišnja nagrada ULUPUDS-a”, ,,Ranko Radović”, ,,Salon arhitekture u Novom Sadu” i dr.). Rukovodio naučnim projektom ,,Programske osnove srpske umetnosti 20.veka” (2005-2010) u Ministarstvu nauke i tehnologije Republike Srbije.

Knjige

  • Momir Korunović, Beograd 1996.
  • (sa S.Markovićem), Graditeljstvo Leskovca i okoline između dva svetska rata, Leskovac 1996.
  • Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi (1850-1950), Beograd 1997, 2007.
  • Mihajlo Mitrović. Projekti, graditeljski život, ideje, Beograd 1999.
  • (sa S.Markovićem), Milan Minić, arhitekt i slikar,Prijepolje 2003.
  • Архитектор высочайше двора. Н.П.Краснов (коаутори: Н.Н.Калинин, М.Земляниченко, Симферополь 2003, 2005)
  • Estetika arhitekture akademizma (19-20.vek), Beograd 2005.
  • (sa D.Acovićem i D.Borgeze), L’ambasciata d’Italia a Belgrad, Belgrado 2005,
  • Arhitektura i duh vremena, Beograd 2010.

korunmihajlo_mitrovicnacioakad

One thought on “Kadijević, Aleksandar

  1. Pingback: N o v o s t i | AKADEMIJA ARHITEKTURE SRBIJE

Comments are closed.