Perović, Miloš

 
(1939, Skoplje)
Student N. Dobrovića, na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu diplomirao (1963), magistrirao (1972) i doktorirao (1984). Usavršavao se na  Graduate School of Ekistics  Konstantinosa Doksiadesa u Atini. Prvi deo njegove profesionalne karijere obeležava rad u Urbanističkom zavodu grada Beograda i  Zavodu za  planiranje razvoja grada Beograda. Godine 1993. prelazi na matični fakultet gde više od decenije, kao redovni profesor, vodi nastavu na Katedri za istoriju savremene arhitekture. Bio je i gostujući profesor u SAD krajem osamdestih godina prošlog veka. Bavi se urbanističkim projektovanjem, naučnim istraživanjem, publicistikom i pedagoškim radom. Autor je više knjiga i velikog broja stručnih napisa. Svoja dela samostalno je izlagao šest puta, na izložbama u Ljubljani (1977), Zagrebu i Beogradu (1978), Parizu (1981), Dablinu (1981) i Londonu (1986, Gallery of RIBA), kao i na nekoliko grupnih izložbi. U svojim bogato dokumentovanim, teorijski i istorijski zasnovanim urbanološkim studijama, primenjuje metodu razgranatih uporednih analiza i vrstu tipično postmodernističke strategije. Dobitnik je Velike nagrade za  arhitekturu Saveza arhitekata Srbije (1987).

Knjige

Istraživanje strukture Beograda, Beograd 1976.
Dialogue with the Delians, Ljubljana 1978.
(priredio) Dobrović, “Urbanizam Beograda”, br. 58, Beograd 1980.Iskustva prošlosti. Istraživanje alternativnih modela grada – Studija rekonstrukcije Novog Beograda i Savskog amfiteatra, Beograd 1985.

(sa Z. Manevićem, priredio) Beograd između stvarnosti i sna, “Urbanizam Beograda”, 66/67, Beograd 1982.

(sa S. Krunićem, priredio) Nikola Dobrović. Eseji, projekti, kritike, Beograd 1998.
Srpska arhitektura XX veka. Od istoricizma do drugog modernizma, Beograd 2003.

(pr.) Antologija teorija arhitekture XX veka, Beograd 2009,  i dr.

perovic, kolaz