Bojović, Branko

(1940, Beograd – 2020 – Beograd)
Intervju

Po diplomiranju u klasi B. Novakovića na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1963, zapošljava se u Službi za komunalno-stambene i urbanističke poslove SO Čukarica. Od 1966. do 1986. radi kao istraživač u Zavodu za urbanistička i komunalno-stambena pitanja, a potom i kao savetnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije (1986-89). Od 1989. do 1994. predsednik je Gradske komisije za urbanizam, član Izvršnog saveta i Izvršnog odbora Skupštine grada Beograda. Docnije se vraća poslu savetnika u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije.
Tokom svog plodnog radnog veka bavi se urbanističkim projektovanjem, prostornim planiranjem, naučno-istraživačkim radom, publicistikom. Koautor je i autor 35 studija, preko stotinu članaka u stručnoj literaturi i periodici (“Politika”, NIN, “Izgradnja”, “Arhitektura – Urbanizam” i dr.), kao i 50 referata na naučnim i stručnim skupovima. U koautorstvu je izradio oko 70 planova, delujući kao rukovodilac izgrade Generalnih urbanističkih planova Požarevca, Bara, Sokobanje, Šabca i dr., kao i niza detaljnih planova.
Bio je predsednik Urbanističkog društva Beograda, a danas je glavni urednik časopisa “Izgradnja”. Počasni je građanin Sokobanje i nosilac preko dvadeset različitih društvenih priznanja. Član je Akademije arhitekture Srbije i njenog Saveta od osnivanja 1995. godine.

e-mail: izgradnja@sezampro.rs

Urbanistička ostvarenja

 • Generalni urbanistički plan Sokobanje (1973)
 • Generalni urbanistički plan Požarevca (1979), rukovodilac i koautor.
 • Generalni urbanistički plan privredne zone Bara (2002), rukovodilac i koautor
 • Prostorni plan Republike srpske (do 2015.), rukovodilac i koautor i dr.

Knjige

 • Stanovanje u zgradama visoke spratnosti, Beograd 1968.
 • Planerski atlas prostornog uređenja Jugoslavije, Beograd 1972.
 • GUP Sokobanje, Beograd 1976.
 • (sa M. Živkovićem et al.), Beograd. Sociološka studija, Beograd 1977.
 • (sa J. Ilićem) Mreže i objekti infrastrukture (srednjoškolski udžbenik – smer za prostorno planiranje), Beograd 1982.
 • Fizionomija 1; Memorija grada 1, u: Poslediplomske studije. Stanovanje, 1981-83, Beograd 1982.
 • GUP Bara, Beograd 1986.
 • (urednik i autor dodatnog teksta) Priča o nama: generacija 1958/1959, Beograd 2003. i dr.bojovic, dup bara,