Đokić, Aleksandar

(1936, Beograd,– 2002, Beograd)
In memoriam
Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu diplomirao 1960. godine. Zaposlio se u projektantskom ateljeu “Generalni plan”, a potom u mladenovačkom “Investprojektu”, da bi 1963. prešao u Zavod za unapređenje komunalne delatnosti SR Srbije. Tokom 1968. i 1969. radi i usavršava se u Jordanu. Po povratku  u zemlju nastavlja samostalnu projektantsku delatnost u Direkciji za izgradnju i rekonstrukciju Beograda. Deluje u preduzeću “Naš stan”, “Beoplan”, “Beograd-invest” i drugim projektantskim ateljeima u kojima preuzima i odgovornost vodećeg projektanta. U svojstvu stručnog savetnika službuje i u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije (1987–91). Početkom devedesetih (1992), osniva vlastiti biro za arhitektonsko i urbanističko projektovanje pod nazivom “Romantična arhitektura”.
O njegovoj izuzetno plodnoj profesionalnoj aktivnosti svedoči čak 280 arhitektonskih i urbanističkih planova, od kojih je približno stotinu realizovanih.
Nosilac je niza nagrada, društvenih priznanja i diploma, pored ostalog nagrade Majskog salona ULUPUDS-a (1973), godišnje nagrade ULUPUDS-a 1986, republičke nagrade lista “Borba” za 1987, nagrade “4. jul” za 1988. i drugih. Za ukupan stvaralački doprinos nagrađen je Velikom nagradom za arhitekturu Saveza arhitekata Srbije za 1986. godinu. Tokom bezmalo četiri decenije rada u struci, samostalno ili u timovima, učestvovao je na oko 70 konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma, a svoje radove izlagao na sedam samostalnih i više grupnih izložbi. Član je Akademije arhitekture Srbije od njenog osnivanja 1995. godine.
Arhitektonska ostvarenja

 • Spomenici palim borcima u Mladenovcu i Sopotu (sa M. Krkovićem, 1963. odn. 1968)
 • Urbanističko-arhitektonsko rešenje naselja Kneževac–Kijevo u Beogradu (sa Mihajlom Čankom, 1971-84) u Beogradu
 • Transformatorska stanica “Filmski grad” u Beogradu (1977–79)
 • Zabavni centar na Adi Ciganliji u Beogradu (sa S. Ilićem, 1978)
 • Stambene zgrade u Kralja Milutina broj 30 (1982–1985), Alekse Stambolijskog broj 7– 9 (1984), Kralja Milutina broj 46–48 (1984–88), Birčaninovoj broj 34–36 (1985), sve u Beogradu
 • Kuća jugoslovensko-norveškog prijateljstva u Gornjem Milanovcu (1981–87)
 • Stambene zgrade “Golf 7” (1984) i “Golf 5” (1985), “Golf 3” (1985), “Golf 11” (sa I. Zulevićem, 1989), “Golf 10” (1990) u Beogradu
 • Stambena zgrada u Dositejevoj broj 11 u Beogradu (1985–89)
 • Stambeno-poslovni blok u Višnjićevoj ulici broj 99–11 u Beogradu (1986)
 • Trgovački centar City Hall u Požeškoj broj 79 u Beogradu (sa Z. Jovanovićem, 1991), “Jugoslovenska kuća” u Ulici Petra Martinovića broj 37 u Beogradu
 • Klub JNA u Tivtu (sa B. Đunisijevićem i D. Tešićem, 1985–89)
 • Stambeni blok između Prote Mateje i Braće Nedića u Beogradu (u izgradnji) i dr.
DJOKIC djokic trafo 3 38
Knjige(Predgovor kataloga) Mihajlo Mitrović, Beograd 1971.
(Tekst kataloga) Resnik – linearni grad – Avala grad, Beograd 1980.
(sa I. Mlađenovićem), 11 istaknutih arhitekata Jugoslavije, knj. II, Beograd 1989.
Prostori zabave (tekst kataloga), Beograd 1992.djokic 8

djokic, tivat