Ivković, Vladislav

 

ivkovic, aerodrom beograd

(1926, Beograd – 2018, Beograd)

Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu diplomirao 1951. godine. Tri godine kasnije biran je za asistenta, a od 1962, kada je habilitirao radom Pristanišne zgrade u Dubrovniku, docent je na Katedri za arhitektonske konstrukcije. Svoju nastavničku delatnost, kao redovni profesor, proširuje radom na predmetu Privredni objekti (Vazduhoplovna pristaništa). Posle penzionisanja 1991. aktivan je kao nastavnik na postdiplomskim studijama i jedan je od osnivača nastave za izbornu grupu predmeta bioklimatske arhitekture. Osim pedagoškim, sve vreme se bavi naučno-istraživačkim radom, kao i poslovima projektovanja u saradnji sa najuglednijim projektantskim kućama (Urbanistički zavod grada Beograda, Aeroinženjering, Energoprojekt i dr.). Doba afirmacije u struci doživljava posle prvog talasa ubrzane obnove i izgradnje Beograda, krajem pedesetih i šezdesetih godina, u vreme možda i najuspešnijeg razdoblja socijalističke ere, njenog ekonomskog belle époque. U takvom socijalno-ekonomskom miljeu, imao je retku priliku da istanča specijalnost projektovanja aerodromskih objekata koje izvodi u drugoj Jugoslaviji. Dobitnik je Sedmojulske i Oktobarske nagrade grada Beograda (obe 1962). Član je Akademije arhitekture Srbije od njenog osnivanja 1995. godine.

Arhitektonska ostvarenja

  • Pristanišni kompleks aerodroma “Beograd” u Surčinu (sa D. Menegelo, S. Paligorić-Nenadović, N. Filipon-Trbojević, V. Matičević, 1959-62)
  • Pristanišna zgrada aerodroma u Podgorici (sa V. Matičević, N. Filipon-Trbojević, 1959–60, adaptacija i dogradnja, 1971–73)
  • Pristanišna zgrada aerodroma u Dubrovniku (Ćilipi, 1961–63)
  • Pristanišna zgradu aerodroma “Rijeka” na otoku Krku u Hrvatskoj (1969–70)
  • Kontrolni toranj na aerodromu u Vršcu (1971–72)
  • Naselje Blok 63 u Inđiji (R. Trbojevićem, 1974–80) i dr.

Knjige

Višespratne skeletne zgrade – konstruktivni sklopovi i elementi, Beograd 1974.
Pristup dimenzionalnoj i modularnoj koordinaciji u graditeljstvu, Poslediplomske studije. Stanovanje, sv. 39, Beograd 1979.
Vazduhoplovna pristaništa, Beograd 1988.