Jovanović, Slobodan

(1937, Temerin – 2011, Novi Sad)
 Stav
Po diplomiranju na Arhitektonskom fakultetu univerziteta u Zagrebu (1964), zapošljava se u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture gde radi do 1977. godine. Potom službuje u urbanističkim institucijama Vojvodine i Novog Sada, a od 1983. deluje u novosadskom Gradskom zavodu za obnovu graditeljskog nasleđa i zaštite spomenika kulture. Od 1993. do 2005. radi u Sekretarijatu za obrazovanje i kulturu Novog Sada. Bavi se konzervacijom, istraživanjem, obnovom graditeljskog nasleđa, prezentacijom i kritikom savremene arhitekture u Vojvodini. Tokom svog radnog veka prihvatao se predsedničkih dužnosti u Društvu arhitekata Novog Sada, Savezu arhitekata AP Vojvodine, Savezu arhitekata Jugoslavije, Savezu inženjera i tehničara Vojvodine, kao i pokrajinskom Društvu konzervatora. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Društva arhitekata Novog Sada – DANS, član uredništva Enciklopedije Novog Sada i saradnik Matice srpske. Svoje radove je izlagao na dve samostalne retrospektivne izložbe (Novi Sad, Strazbur, 2004), kao i na Novosadskom salonu arhitekture (1976, 1990). Autor je brojnih napisa u stručnim časopisima i dnevnim glasilima. Član je Akademije arhitekture Srbije od 2006. godine.

Arhitektonska i urbanistička ostvarenja

  • DUP dela starog centra Novog Sada (u timu, 1968)
  • Idejni projekat uređenja Petrovaradinske tvrđave. Realizacija obnova fasada, sanacija i adaptacija zgrada Lisinskog, Gradske biblioteke Novog Sada, kao i postavke lapidarijuma Muzeja Srema (1969)
  • Sanacija i postavka memorijala heroja T. Markovića
  • Projekat rekreacionog centra u Tarašu (1971)
  • Sanacija i adaptacija Galerije Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici (1977)
  • Revitalizacija i uređenje manastira Rakovac
  • Projekat i adaptacija dvorca u A. Šantiću i dr.

jovanovic, etno ansambl karadjordjevo