Jovanović, Miroslav – Mirko

(1924, Beograd – 2003, Beograd)
In memoriam

Posle studija slikarstva (1942–44) na Akademiji likovnih umetnosti, upisuje se na tadašnji Arhitektonski odsek Tehničkog fakulteta u Beogradu. Po završetku studija 1951, kraće vreme je zaposlen u “Mašinoprojektu” da bi 1953. nastavio arhitektonsku praksu u Parizu. Po povratku u zemlju 1958. ponovo službuje u “Mašinoprojektu”, a od 1968. do penzionisanja u Zavodu za izgradnju grada Beograda.
Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda (1972), Velike nagrade za arhitekturu SAS-a (1985) i drugih priznanja. Bavio se projektovanjem industrijskih i javnih građevina, stambenom i enterijernom arhitekturom, a na početku svoga rada i filmskom scenografijom. U vreme njenog osnivanja 1995. bio je član Saveta Akademije arhitekture Srbije.

Arhitektonska ostvarenja

  • Stambena zgrada sa izložbenom galerijom – Salonom Muzeja savremene umetnosti u prizemlju, u Pariskoj ulici broj 14 u Beogradu (1956–60)
  • Kompleks industrije “Progres” u Prizrenu (1958–68)
  • Enterijer “Plavog voza” (sa arhitektima Đ. Stefanovićem i N. Radanovićem, početkom pedesetih)
  • Enterijer hotela “Jugoslavija” u Beogradu (sa I. Antićem, 1968)
  • “Profesorsko naselje” u Ulici kneza Višeslava u Beogradu (1970)
  • Zgrada “Rudnapa” između ulica Vuka Karadžića, Uskočke i Delijske u Beogradu (1977–79)
  • Stambeno naselje na Vračaru, u Njegoševoj ulici u Beogradu (1970–78)
  • Vila u Tolstojevoj ulici u Beogradu (1978)
  • Fabrika keramike u Mladenovcu (sa Đ. Stefanovićem i I. Antićem)
  • Hotel na Trešnji i dr.m.jovanovic