Keković, Aleksandar

 (1939, Cetinje – 2018, Beograd)

Studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završava 1963. godine. Od 1964. nakratko je zaposlen u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije, a potom u “Energoprojektu”, u Odseku za urbanizam i arhitekturu, gde od 1968. i sve do 1978. rukovodi posebnim ateljeom. Prešavši na Arhitektonski fakultet kao asistent, već 1982, po verifikaciji tri značajna rada, postaje vanredni profesor za predmet Arhitektonska organizacija prostora. U statusu redovnog profesora (od 1989) radi na Katedri za arhitektonsko i urbanističko projektovanje, vodi Kabinet za tematska područja i predaje Teoriju arhitektonskog prostora i Kompoziciju. Bio je takođe prodekan (1985–87) i dekan fakulteta (1998–2000). Na poziv Ministarstva za visokoškolsko obrazovanje Crne Gore, radio je na planu, programu i osnivanju Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Podgorici (2002), gde danas, kao gostujući profesor, predaje teoriju arhitekture i projektovanje. Laureat je republičke nagrade novinskog lista “Borba” za najbolje arhitektonsko delo izvedeno tokom 1982, specijalnih nagrada Salona arhitekture (1977. i 1978), kao i Velike nagrade za arhitekturu 1988, za izuzetan stvaralački doprinos struci. Zaslužni je član SAS-a i nosilac Ordena rada sa srebrnim vencem (1976). Svoja dela je izlagao na 25 kolektivnih izložbi u zemlji i svetu. Po osnivanju Akademije arhitekture Srbije 1995. godine, bio je član njenog Saveta.
Ostvarenja 

 • Hotel “Panorama” na Zlataru (1967–69)
 • Pošta, ATC i robna kuća “Ineks” u Smederevu (1969–72)
 • Hotel “Nil” u Kampali, Uganda (1971)
 • Aerodrom “Entebe”, Uganda (1972–73)
 • Stanovi solidarnosti (1972–75) i Sportski centar u Smederevu (1974–75)
 • Dom zdravlja u Negotinu (1977–80)
 • Hotel “Grand” u Cetinju (1977–82)
 • Ambasada i rezidencija SFRJ u Bernu (1977–78)
 • Savezni centar za veze, Beograd (1979)
 • Zgrada “Energoprojekta” u Novom Beogradu (1977–82)
 • Naselje renta vila, Ulcinj (1979–85)
 • Upravna zgrada “Naftagasa” (sa Z. Županjevcem i I. Pantićem, 1986–97)
 • “Mediterane klub”, Pakoštane (1989–90)
 • Stambeni kompleks “Malo brdo”, Podgorica (1990–91)
 • Stambeno-poslovna zgrada u Bloku 4, Novi Beograd (koautori: A. i D. Keković, 1997–99)
 • Stambeno-poslovni centar u Rakovici (1995–2004)
 • Stambeno-poslovna zgrada sa garni hotelom u Podgorici (2001–2002)
 • Arhitektonski fakultet u Podgorici (2004)
 • Rezidencijalna vila ”Petrović” (koautori: D. Keković, A, Keković, U. Keković, 2007)
 • GUP i DUP Univerzitetskog centra, Podgorica (2009) Dvorana za male sportove – Univerzitetski centar, Podgorica (sa D. i A. Keković, 2010), i drugo.kekovic, kolaz 1
kekovic, kolaz3