Lojanica, Milan

 

(1939, Beograd)
Intervju
Po završetku studija na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1962, zapošljava se u Institutu za arhitekturu i urbanizam SR Srbije. Na matičnom fakultetu prelazi put od asistenta (1967) do redovnog profesora (1988). Pri Katedri za projektovanje vodi predmete Arhitektonska organizacija prostora i zasniva nastavu iz predmeta Proces projektovanja, a na poslediplomskim studijama drži kurs Stanovanje-urbanizam i predaje Teoriju forme. U okviru naučno-nastavne delatnosti obavljao je dužnosti šefa katedre, prodekana za nastavu i rukovodioca programa poslediplomskih studija u više mandata. Osim u Beogradu, predavao je i na drugim univerzitetima i učestvovao na brojnim kongresima i seminarima u zemlji i inostranstvu. Aktivan je na polju arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, istraživanja u oblasti procesa projektovanja i pedagoško-obrazovnog rada. Autor je više od 40 ostvarenih projekata i učesnik brojnih arhitektonsko-urbanističkih konkursa, gotovo bez izuzetka sa najvišim nagradama-plasmanima. Objavio je više od 20 stručnih radova, 3 monografske studije, 4 projektne publikacije te veliki broj napisa u stručnoj periodici i štampi. Bio je rukovodilac studije “Savski amfiteatar” (urađene u okviru tima SANU, 1989–93). Izlagao je na izložbama arhitekture od Njujorka (1984) preko Čandigara (1999) do Moskve (2008), kao i na više drugih domaćih i međunarodnih izložbenih manifestacija. Za svoje delo nagrađen je visokim priznanjima struke i društva, ne samo u našoj zemlji (Oktobarskom nagradom grada Beograda 1970. i 1982, nagradom Vrhovnog Sovjeta Varšave, 1972, nagradom studenata Beogradskog univerziteta 1993, kao i Velikom nagradom za arhitekturu SAS-a (1986). Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 2003, za redovnog 2009. godine. Od 2006. je urednik Srpske enciklopedije za oblast Likovna umetnost i arhitektura (SANU i Matica srpska). Redovni je član Akademije inženjerskih nauka Srbije (od 2004) i Akademije arhitekture Srbije od njenog osnivanja 1995. godine. U 2011. izabran je za sekretara Odeljenja likovne i muzičke umetnosti Srpske akademije nauka i umetnosti.e-mail: vlojanica@beotel.rs

Ostvarenja

 • Poslovno-stambena zgrada “Vetprom” u Bačvanskoj ulici (sa P. Krasojevićem, B. Hajdinom, P. Cagićem i lojanica, kolazN. Borovnicom, 1969–72)
 • Naselje “Julino brdo” u Beogradu (sa P. Cagićem i B. Jovanovićem, 1967–70) 
 • Rekonstrukcija centra Valjeva i Gradskog trga u Karađorđevoj ulici (sa B. Krkovićem, P. Cagićem, B.Jovanovićem, R. Marićem, M. Božanićem, 1971–80)
 • Dom armije, hotel i komanda u Ljubljani (u timu, 1973–75) 
 • Blok 19a u Novom Beogradu (sa P. Cagićem, B. Jovanovićem i R. Marićem, 1975–82)
 • Turističko mesto Verona u Prčanju (Boka Kotorska, 1. nagrada na konkursu 1990)
 • “Dafiment centar” na Slaviji (1. nagrada na konkursu, 1992)
 • Tržno-poslovni centar “Liman” u Novom Sadu (1. nagrada, 1996)
 • Poslovno-trgovački centar “Pasarela” na Banovom brdu (1990–97)
 • Stambeno-poslovna zgrada B1 u Bulevaru kralja Aleksandra broj 179–181 u Beogradu (1991–98)
 • Hotelsko-poslovni kompleks u Rajićevoj ulici u Beogradu (1. nagrada na konkursu, sa Vladimirom Lojanicom, 1999–2009)
 • Porodična kuća u ulici Augusta Cesareca na Dedinju (sa V. Lojanicom, 2000–03) 
 • Rekonstrukcija centralnog dela zgrade SANU u Knez Mihailovoj sa koncertnom dvoranom i pristupnim holom (2005–10), i drugo.
Knjige i dr.Zapisi sa crtaćeg stola, “Arhitektura–Urbanizam”, br.74–77, 1975.
Stan se koristi i menja, u: Stanovanje 1 (pos. izdanja IAUS-a br. 5), Beograd 1975.
Prethodna studija za izbor optimalnog sistema za industrijsku proizvodnju stambenih javnih i industrijskih objekata (sa P. Cagićem, S. Otovićem), 1978.
Koncepcija urbanističkog plana i projekta centralne zone Valjeva, Studija, IAUS, Beograd, 1981. 
Virpazar (studija sa grupom IAUS-a), IAUS, Beograd 1985. 
Savski amfiteatar i prostori uz obale Save, studija mogućnosti transformacije prostora u novo gradsko središte , Beograd, 1988/93. 
Arhitektura – izgrađena sredina; Velike teme grada, Beograd 1998.
Proces projektovanja i neki aspekti istraživanja arhitektonske forme, Zbirka autorizovanih predavanja sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i Banjaluci, Beograd 1999, i drugo.

lojanica01 lojanica02 lojanica03

One thought on “Lojanica, Milan

 1. Pingback: Primedbe i sugestije SANU na “Beograd na vodi” | AKADEMIJA ARHITEKTURE SRBIJE

Comments are closed.