Mihailović, Slobodan

(1922, Kruševac, – 2005, Beograd)
 
Stekavši diplomu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1950. zapošljava se u Projektnom zavodu Srbije. Početkom šezdesetih godina (1962) odlazi na višegodišnji rad u Francusku. Po povratku u Beograd 1969. zapošljava se u preduzeću “Srbijaprojekt” (bivši Projektni zavod Srbije) gde, kao šef  biroa, radi do penzionisanja 1987. godine. Tokom svog profesionalnog veka bavio se arhitekturom javnih, industrijskih i stambenih objekata, kao i publicistikom. Kao vredni učesnik brojnih arhitektonskih konkursa osvojio je 30 nagrada i otkupa u mnogim gradovima bivše Jugoslavije (Zagreb, Rijeka, Dubrovnik, Sarajevo, Skoplje, Beograd). Svoja dela izlagao je na kolektivnim izložbama u Beogradu (1981) i Alžiru (1981). Za ukupni opus nagrađen je Velikom nagradom Saveza arhitekata Srbije 1995. godine.
Arhitektonska ostvarenja

  • Adaptacija planinskog doma “Čarapićev brest” na Avali (1954)
  • Zgrada “Srbijaprojekta” na uglu Ulice carice Milice broj 1 i Brankove u Beogradu (1957–59)
  • Stambena višespratnica u Svetogorskoj ulici u Beogradu (sa I. Kurtovićem, 1963–64)
  • Stambeni blok na Kopitarevoj gradini broj 1 u Beogradu (1976–77)
  • Višespratnica u Đure Daničića broj 11 u Beogradu
  • Poslovna zgrada Udruženja jugoslovenskih šećerana u Beogradu (1971)
  • Nova zgrada aerodroma “Beograd” – Terminal 2 u Surčinu (1979)
  • Rekonstrukcija poslovne palate “Ušće” u Beogradu (2001, projekat) i dr.

 

mihailovic, kolaz