Primedbe na predlog novog Zakona o planiranju i izgradnji

Sa zabrinutošću konstatujemo da predlog novog Zakona o planiranju i gradjenju ne samo što se ne usavršava i ne uskladjuje sa aktuelnim Zakonima i uzansama o projektovanju i gradjenju u razvijenim zemaljama Evrope, već se od njih udaljuje. Naša projektanska i izvodjačka praksa s kojom je izvozna privreda ove zemlje još pre pola veka bila respektabilna u svetskim okvirima se Predlogom ozbiljno dovodi u pitanje i unazađuje.
Naime, Predlog novog Zakona o planiranju i izgradnji izbacio je ili, blaže govoreći, sasvim prevideo instituciju projektantskog nazora, što je krajnje nerazumno i nepromišljeno.

Akademija arhitekture Srbije apeluje da se novi član 223 o Nadzoru na izgradnji ponovo dopuni pojmom i značajem projektanskog nadzora i u zakonsku regulativu neizostavno ugradi crvenim slovima, jer je bitisao čak dva veka u svim srpskim propisama i zakonima, kao i u zakonima vodećih evropskih zemalja (Rusije, Francuske, Velike Britanije i Nemacke..).

Po svim medjunarodnim i nacionalnim uzansama o projektovanju i gradjenju (FIDIC, Building Law, itd.), nadziranje građenja se smatra neodvojivim od funkcije projektanta koji je, kao konceptor, najbolji tumač vlastitog projekta, te nema ni najmanjeg razloga da mu to nekakav birokratski aparat tumači.
Kako nam je gradjevinarstvo i izgradnja ionako pala ispod nivoa na kome su bile pre četvrt veka i više, naša profesionalna i društvena obaveza je da se zaustavi dalje divljanje gradjenja objekata bez adekvatnog nadzora i kontrole.

Za Akademiju arhitekture Srbije,

predsednik, prof. arh. Mihajlo Mitrović

izvršni sekretar, dia Milan Raonić