Stjepanović, Aleksandar

(1931, Beograd)
 
Po sticanju diplome Arhitektonskog fakulteta u Beogradu 1957, zapošljava se u Urbanističkom zavodu grada. Godine 1963, približno u doba značajnih uspeha na arhitektonskim konkursima u Beogradu i Zagrebu, postao je asistent na matičnom fakultetu. Habilitirao je 1972, a svoje radove verifikovao 1977, dok je redovni profesor Univerziteta u Beogradu postao 1988. godine. U tom zvanju vršio je dužnost dekana od 1983. do 1987. i prodekana od 1977. 1979. godine. Bio je predsednik Društva arhitekata Beograda (od 1995) i Saveza arhitekata Srbije, član redakcije časopisa “Arhitektura-Urbanizam”. Bavi se arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem, enterijernom arhitekturom i publicistikom. Njegov opus broji preko 80 projekata, od čega je više od trećine realizovano. Na predlog kolega, prethodnih dobitnika najvećeg priznanja Saveza arhitekata Srbije, dobio je Veliku nagradu za arhitekturu 1992. godine. Takođe je nosilac dve Oktobarske nagrade grada Beograda (1975. i 1978), republičke nagrade dnevnog lista “Borba” (1975), nagrade ULUPUDS-a (1993), kao i Glavne nagrade (1975) i specijalnog priznanja Salona arhitekture (1993). Bio je član inicijativnog osnivačkog odbora Akademije arhitekture Srbije (1995).
Arhitektonska i urbanistička ostvarenja

  • Stambena naselja u bloku 22 i 23 u Novom Beogradu (sa B. Jankovićem i B. Karadžićem, 1968–74)
  • Zgrade centara mesnih zajednica, dve osnovne škole i dva dečija vrtića u blokovima 22 i 23 (u istom timu, 1972–1978)
  • Zgrada Fakulteta dramskih umetnosti  u Bulevaru umetnosti u Novom Beogradu (u istom timu, 1975)
  • Stambeno naselje sa 4.600 stanova na Banjici (sa S. Drinjakovićem i B. Karadžićem, 1972–78)
  • Zgrada Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (sa Lj. Jovanović-Anđelković i B. Jankovićem, 1973–80)
  • Stambene zgrade u Krušedolskoj broj 7–9 (sa M. Živadinovićem i B. Jankovićem, 1959), Trnskoj broj 7–9 (u istom timu, 1959), Stojana Protića (sa B. Jankovićem, 1964–65), Rakovici (1969–70) i dr.
  • Dogradnja Ekonomskog fakulteta u Kameničkoj ulici broj 6 (sa M. Kronjom, 1977–80) i Porodična zgrada, Katerini, Grčka (1990-91)
  • Porodična zgrada, Halkidiki, Grčka (2004-2007) dr.stjepanovic, fdu
stjepanovic, kolaz 1