Stojaković, Anka

(1925, Mogorić – 2015, Beograd)
 
Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1951, gde se dve godine kasnije zaposlila kao asistent. U zvanje docenta unapređena je 1961, da bi po doktoriranju 1965, postala vanredni (1968) a potom i redovni profesor (1976). Dugi niz godina držala je katedru iz Istorije umetnosti, a na postdiplomskim studijama predavala Umetnost na tlu Jugoslavije i vodila kurs Odnos arhitekture i dela likovne umetnosti. Takođe je podučavala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu (1951-60) i Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu (1981-85). Na Arhitektonskom fakultetu bila je prodekan (1969-70) i šef Katedre za razvoj arhitekture i umetnosti (1981-90). U svojim naučnim istraživanjima bavi se sagledavanjem fenomena arhitektonskog prostora, posebno njegovim reprezentacijama u srednjovekovnom slikarstvu, te analizom odnosa dve umetnosti. Njen bibliografski opus broji znatan broj naučnih studija, koje objavljuje kako na srpskom tako i na francuskom jeziku.  Godine 1992. dobila je nagradu Društva konzervatora Srbije. Član je Akademije arhitekture Srbije od njenog osnivanja 1994. godine.
KnjigeArhitektonski prostor u slikarstvu srednjovekovne Srbije, Novi Sad 1970. PA040001PA040001
a.stojakovic

 

One thought on “Stojaković, Anka

  1. Pingback: AKADEMIJA ARHITEKTURE SRBIJE

Comments are closed.