“100 hotela…”, pitanja, odgovori

FAQ

Pitanje:
Pośtovani Gospodine Milośeviću!
Kod uslova da se svi prilozi moraju biti zapisani na CD nije odredjen format zapisa. U kojem formatu predstavljamo konkursni rad na CD ( cad, pdf, mb-mapa bitova ili neki drugi) ?

Pozdravljam
Ismet Hodzić

Odgovor:
Dragi Ismete,
Najbolje će biti da format zapisa na CD budu CAD i PDF.

Srećno, PPM


Odgovor na pitanje jednog od učesnika u vezi sa rokom poštanske predaje radova na adresu navedenu u konkursnom materijalu, upućeno mobilnim telefonom:

Slanje konkursnih radova putem pošte mora da bude obavljeno isključivo u zadatom roku, koji ističe na dan 16. januara 2008. godine, a na adresu:

AGEO, Jug Bogdanova 26, Beograd.

Dan 23. januar 2007. određen je od strane raspisivača samo kao rok konačnog prispeća pošiljki odaslanih najkasnije 16. januara, kako bi i na taj dan (16.1.) poslate pošiljke imale dodatno vreme (do 23.1.) da pristignu u Beograd.

Srećno,
Prof. dr. Predrag Milošević


Odgovor na pitanje jednog od učesnika u vezi sa terminima lićne predaje radova na adresu navedenu u konkursnom materijalu, upućeno mobilnim telefonom:

Licna predaja konkursnih radova moguća je (dabome, isključivo u zadatom roku, koji istice 16. januara 2008. godine, a na adresu:

AGEO, Jug Bogdanova 26, Beograd)

svim narednim danima, počev od danas 4. januara 2008. godine od 9:00 do 12:30 casova.

U vezi sa ovom vrstom predaje radova možete da se konsultujete kod gospodina Željka Ašanina na mobilni broj 063/244-260. Napominjemo da je postavljanje pitanja u vezi sa ovim konkursom moguće do 9. januara tekuće godine.

Srećno, Prof. dr. Predrag Milošević, tehnički sekretar konkursa 


Pitanje:
Obzirom da je navedeno da “Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica odgovarajućih stručnih kvalifikacija…” Da li to znači da konkurs nije otvoren za studente?

student arhitekture

Odgovor: 
Ovaj konkurs nije otvoren za studente, u pravu ste.
Studenti na ovom konkursu mogu učestvovati isključivo pod patronatom diplomiranih arhitekata, u okviru njihovih timova.

Srdačno, PPM


Pitanje: 
Pozdrav, ja sam Snežana, arhitekta iz Banja Luke. Želim učestvovati na konkursu i imam pitanja vezana za to:

 1. Prvo pitanje se odnosi na hipoteticku lokaciju. Da li možete malo pojasniti, kako bismo mogli odabrati lokaciju i kojim parametrima da se vodimo, i da li možete reći okvirno površinu parcele na kojoj se objekatl nalazi, kao i okvirnu bruto površinu samog hotela iznad koje ne bi trebalo da se prelazi.
 2. Drugo pitanje se odnosi na formu konkursnog rada. Nije mi najjasnije da li se rad predaje i u elektronskoj formi i u štampanoj formi, i ako se rad predaje putem pošte da li je moguće da bude upakovan u A4 format.

S, postovanjem!

Odgovor: 
Draga koleginice, konkurs je kako ste mogli zapaziti anketan. Lokaciju treba da odaberete sami, jednu ili više njih, zavisno od tipa ili tipova građevine odnosno građevina koji ili koje ćete obrađivati, već prema naznakama o tome u samom raspisu konkursa. Pri tome treba da se rukovodite sopstvenim parametrima, onima koji će vam pomoći da najbolje iznesete sopstvenu ideju. O površini parcele odlučićete sami, kao i o površinama sopstvenog zdanja, ili više njih. Dabome da sve to treba da je u skladu sa razumnim određenjima u urban/arh projektovanju. Forma i format za predaju rada jasno su određeni raspisom koji imate.

Srdačno, PPM


Pitanje: 
Postovani Gospodine Miloševiću!

Pitanje se odnosi na uslov konkursa – Jezik konkursa – Srpski;

S obzirom na karakter konkursa – Regionalni i opšti za sve Republike ranije Jugoslavije – koje su danas posebne Države i imaju vlastite jezike i pisma (ortografiju): U vezi s tim, da li je moguće i da li će biti prihvaćen od strane raspisivača konkursa, opis konkursnog rada “latinicom”.

S postovanjem
arh. Ismet Hodžić

Odgovor:
Dragi gospodine Hodžiću,
Srpski je jezik sa dva pisma, i dabome da je prihvatljivo da Vaš rad predate na latinici.

Srdačno, PPM


Pitanje:
Šta znači hipotetička lokacija? Da li to znači da je geografsko lokalizovanje projekta hipotetičko ili projekat treba vezati za konkretnu i određenu geografsku lokaciju, a na njoj uzeti hipotetičku parcelu i njene uticaje?

Koliko treba razmisljati o uklapanju i fleksibilnosti projekta u odnosu na različite geografske uticaje i urbanisticke uslove? Hipotetička lokacija, koju sami definisemo je za nas konkretna lokacija sa svojim konkretnim uticajima i urbanističkim uslovima koje trebamo zadovoljiti.

Hvala

Odgovor:
Lokaciju/lokacije treba da odaberete ili pretpostavite sami, postojeću ili kakvu zamislite, a da vam omogućava da projektujete građevinu u tipu/tipovima koje odaberete, već prema raspisu konkursa. Projekat se znaci moze vezati i za hipotetičku i za stvarnu lokaciju/lokacije. Na vama je da odlučite o meri uklopivosti vašeg projekta/projekata u različitim geografskim i urbanističkim uslovima.

Srdačno, PPM

 


Pitanje:
Poštovani
Preko sredstava informisanja smo saznali za javni konkurs koji su firma *Ageo* i Akademija arhitekture Srbije raspisali na  temu *Sto hotela širom Srbije*, i zainteresovani smo za učešće u istom. Konkursnu dokumentaciju smo preuzeli na internet adresi www.aas.org.yu, i zanima nas da li nas samo preuzimanje dokumentacije na taj način čini ravnopravnim učesnicima, ili je naše učešće potrebno na neki način zvanično potvrditi.

Hvala.

Odgovor:
Za vaše učešće u raspisanom konkursu dovoljno je da ste se pre preuzimanja dokumentacije na sajtuwww.aas.org.yu tamo i registrovali.

Srećno.


Pitanje: 
Obraćam Vam se povodom razmatranja detalja konkursa “100 HOTELA ŠIROM SRBIJE”.

 • Da li se zadati vertikalni formati (50×70 cm) mogu spajati, tj. nastavljati?
  Npr. da jedna kompozicija bude jedan horizontalni format veličine 100×70 cm, tj. 2×50/70 cm.
 • Kolika je minimalna dozvoljena veličina fonta tekstualnog obrazloženja  i da li može da varira?
  Npr. da je font tekstualnog obrazloženja konceptualnog rešenjata veličine 10, a tabelarni prikaz specifikacije prostorija veličine 8.
 • Da li i na koji način može da se izvrši pregled pitanja i odgovora drugih učesnika konkursa?

Unapred zahvalan! 

Odgovor:
Formate kakvi su propisani nemojte fizički spajati, takvi ne bi bili pogodni ni za predaju niti za kasnije izlaganje radova. Rednim brojevima označite ih sve onako kako slede jedan za drugim.
Veličinu fonta, kao i sve ostale elemente sopstvenih grafičkih priloga, određujete sami, u cilju da na najbolji mogući način predstavite sopstvenu ideju.
Pratite sajt www.aas.org.yu, možda se na njemu uskoro pojave do sada postavljenih ukupno 5 pitanja učesnika konkursa, sa mojim odgovorima. Vaše pitanje je šesto, od pocetka konkursa.

Srećno.


Pitanje:
Želela bih da dobijem više informacija o konkursu:

 • Da li je potrebno prijaviti sve članove tima ili je dovoljna prijava jednog člana preko sajta?
 • Da li postoje određene podloge ili je u potpunosti slobodan izbor autora?

Unapred zahvalna,
Ljubica Dekić

Odgovor:
Za upis podataka pri registrovanju učesnika dovoljno je jedno ime, ali ih može biti dato i više. Pošto se brojnost timova tokom rada na projektu može menjati, merodavan će biti samo spisak autora koji će pratiti vaš predat rad.
Izbor podloga/lokacija potpuno je na učesnicima konkursa. Moze biti odabrana jedna jedina za svaki od traženih tipova, a može i više njih. One mogu biti stvarne, ali i hipotetične.

Srećno.


 

Pitanje:
Poštovani profesore, zanima nas, kao studente arhitekture,  da li možemo da učestvujemo na konkursu pod patronatom diplomiranog inženjera arhitekture bez licence?

Unapred hvala.

Odgovor:
Možete. Raspisom konkursa ne zahteva se da ma ko od učesnika poseduje licencu, dovoljno je da bar jedan, vodeći, ima diplomu arhitekte. Pravilnik o provođenju konkursa u arhitekturi i urbanizmu Saveza Arhitekata Srbije takođe ne propisuje da učesnici konkursa poseduju licencu, i prema njemu dovoljna je samo diploma. Medjutim, ukoliko Vaš rad bude odabran za izvođenje, Vaš tim moraće da obezbedi da nastavak aktivnosti bude “pokriven” i učešćem nekoga ko poseduje licencu, u tome. Tek novi pravilnik sas-a, koji je jos uvek u izradi, sadrzace i odrednicu da bar jedan od ucesnika konkursa mora da poseduje licencu.

Srećno, PPM