Istorijat

Osnivanje i početak rada Akademije arhitekture Srbije

1994. Članovi veća Velike nagrade arhitekture Saveza arhitekata Srbije pokrenuli su  inicijativu za formiranje Akademije arhitekture Srbije. Inicijativni odbor činili su arhitekti Milica Šterić, Uroš Martinović, Aleksej Brkić, Mihajlo Mitrović, Aleksandar Keković, Svetislav Ličina i Dimitrije Mladenović. Ovoj grupi bivaju priključeni i Aleksandar Stjepanović, kao tadašnji predsednik Društva arhitekata Beograda, i Branislav Mitrović, kao tadašnji predsednik Saveza arhitekata Srbije.
U julu 1994. Inicijativna grupa dobija mandat od Skupštine Saveza arhitekata Srbije za pripremu osnivačke skupštine Akademije.

aas, clanstvo, kolaz

1995. Inicijativna grupa priprema prednacrt Statuta i predlog spiska najeminetnijih stvaralaca, budućih članova Akademije. Na osnivačkoj skupštini, u aprilu mesecu, usvojen je Statut i izabrani članovi, čime je otpočeo rad Akademije arhitekture Srbije. Zamišljena kao autonomno naučno-umetničko udruženje i akciona organizacija, koja svoju delatnost obavlja prema Statutu, Akademija je uzela u zadatak da “savremenim naučnim sredstvima i metodama postavlja pitanja i pronalazi odgovore na ključne probleme arhitekture i prakse arhitektonskih interpretacija, te da o nađenom obaveštava Savez arhitekata Srbije, odgovarajuće institucije i javnost.” Bivaju definisani i najvažniji programski zadaci Akademije:

a. afirmacija i reafirmacija arhitekture
b. unapređenje nauke i prakse arhitekture
c. podrška stvaralačkom radu

aas, logo

Istom prilikom izabran je i izvršni organ Akademije – sedmočlani Savet.

Prvi predsednik bio je Aleksej Brkić, a potpredsednik Dimitrije Mladenović.

Izabrani su bili i ostali članovi Saveta:

Mihajlo Mitrović,

Miroslav Jovanović,

Aleksandar Keković,

Slobodan Mašić

Branko Bojović.


Danas, Skupština Akademije arhitekture Srbije broji 29 aktivna člana.

Predsednik je arh. Bojan Kovačević. 


Leave a Reply