Šta je AAS?

Akademija arhitekture Srbije je nezavisna, nadstranačka naučno-umetnička asocijacija koja okuplja ugledne stvaraoce, dobitnike najviših priznanja u oblasti arhitekture, urbanizma, istorije i teorije arhitekture, čiji se stvaralački rad nesumnjivo iskazuje kao vrhunska vrednost i čini trajan doprinos arhitektonskoj baštini.
AAS nije počasna organizacija, niti asocijacija kabinetske razmene mišljenja, već akciono udruženje, koje svoju delatnost obavlja prema Statutu, prema kome su svi članovi prošli izbornu proceduru, a sebi uzima u zadatak da savremenim naučnim sredstvima i metodama postavlja pitanja i pronalazi odgovore na ključne probleme arhitekture i prakse arhitektonskih interpretacija, te da o nađenom obaveštava asocijacije arhitekata Srbije, odgovarajuće institucije i javnost.

Njene idejne i programske delatnosti određuju sledeći opšti zadaci:

a. afirmacija i reafirmacija arhitekture
b. unapređenje nauke i prakse arhitekture
c. podrška stvaralačkom radu

Program se sprovodi zahvaljujući sledećim konkretnim aktivnostima:

1. Istraživanju celokupnog bića arhitekture, kao i njenog odnosa prema drugim humanim delatnostima u svrhu unapređivanja, afirmacije i zaštite srpske arhitekture, radi ostvarivanja njene uloge u ukupnim civilizacijskim dostignućima i dostignućima u nacionalnim okvirima;
2. Prikupljanju i obrađivanju naučne i stručne literature u oblasti arhitekture;
3. Organizovanju (samostalnom ili u zajednici sa drugim udruženjima i organizacijama) stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika stručnog uzdizanja u ovoj oblasti;
4. Objavljivanju knjiga i drugih publikacija o arhitekturi u skladu sa zakonom;
5. Saradnji sa stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave arhitekturom, zaštiti i čuvanju (u saradnji sa nadležnim institucijama) arhitektonskih objekata koji predstavljaju istorijsku i kulturnu vrednost, zaštiti društvenog statusa profesije, kao i radu na unapređenju arhitekture kao fizičkog okvira za ostvarivanje ekoloških i ljudskih prava.

Predsednik Akademije arhitekture Srbije i Upravnog odbora AAS je Bojan Kovačević, a izvršni sekretar Vesna Zlatanović.

Članovi Upravnog odbora su Milenija Marušić, Branislav Mitrović i Slobodan Giša Bogunović.

Sedište Akademije arhitekture Srbije je u Knez Miloševoj ulici 7a.

Mission

Collecting and researching scientific and cultural literature in the field of architecture;
Organizing on its own, or in association with other organizations, professional conferences, seminars, round tables and various other types of professional improvement in this field;
Issuing books and other publications on architecture all in accordance with the law;
Cooperating with different professional associations at home and abroad.

Insitution Overview

AAS – the Architecture Academy of Serbia is represented by its President Bojan Kovačević, the President of the Management Board.