Uredništvo

 

Predsednik AAS:

Bojan Kovačević

email: gepratova@gmail.com

Sekretar AAS:

Vesna Zlatanović Tomašević

Urednik sajta:

Slobodan Giša Bogunović

email: s.g.bogunovic@gmail.com

aas, logo

Kontakt telefoni AAS:

011/ 323 97 54
011/329 33 68

fax:
011/329 07 33