Апел за проглашење хале 2 и хале 3 Београдског сајма за културно добро

Чланови Академије архитектуре Србије (ААС) обраћају се овим путем широком грађанству, културној јавности Београда, дакако и свим припадницима архитектонске, грађевинске и струка које се баве заштитом културног наслеђа Србије и њеног главног града. Повод је сада већ недвосмислена намера актуелне власти да уклони све постојеће структуре, осим Хале 1, сајмишта на десној обали Саве, отвореног 1957. године, да би на том простору проширила по Београд непримерено ткиво тзв. Београда на води.

Да би то било спроведено требало би да буде уклоњено све од постојећег стања сајмишта, које јавност устаљено назива Сајмом а што је име манифестација а не самих зграда. Комплекс Сајма, или сајмишта, пројектовали су и извели архитекта Пантовић и инжењери конструктори Жежељ и Крстић, сва тројица касније чланови САНУ. Комплекс Сајма општеприхваћено се сматра апсолутно врхунским делом модерног грађевинарства и архитектуре не само београдског него и наслеђа Србије и ондашње државе Југославије.

Комплекс Сајма, сајмишта, године 2009. био је верификован као културно добро у својој територијалној целини, дакле са свим халама и простором, али је, што је крајње редак случај, у веома кратком року проглашење редуцирано и поново верификовано тако да је као културно добро остала само Хала 1, тиме једина заштићена од очекиване заинтересованости за градско грађевинско земљиште уз десну обалу Саве. Хале 2 и 3 су, иако мањих димензија од Хале 1, истог највишег нивоа конструкције и архитектонског језика, у низу уз Булевар Војводе Мишића. Напомињемо да се у заштити архитектонске баштине итекако мора водити рачуна о заштићеној околини споменика културе као ноторном налогу а што би било неупоредиво лакше остварити у потезу три хале него у случају осамљене Хале 1, вероватно сутра окружене превисоком и незграпном градњом какву је већ, као тумор, донео укупном Београду наводни његов имењак ”на води”.

Због свега наведеног ААС изричито тражи од надлежних служби и државних органа највишег ранга да буде заустављен било који сегмент процеса физичког уклањања или планирања уклањања (незаштићених) Хала 2 и 3, као и отварање питања намене простора Сајма, већине територије екс-сајмишта, јер је пракса наметања програма за простор од стране аутократа разних струка које немају везе са Градњом, Градом и Културом превршила сваку меру.

Београд, 2. новембра 2023. године