Monografija AAS, 2007.


monografija, prednjamonografija, zadnja
Iz štampe je izašlo izmenjeno i dopunjeno izdanje monografije o Akademiji arhitekture Srbije.

Monografija AAS – Akademija arhitekture Srbije sadrži reprint prvog izdanja iz 1995. godine, kao i sledeća poglavlja:

  • izmene i dopune biografija članova AAS
  • biografije članova primljenih u Akademiju do 2007.
  • sećanje na preminule članove (In memoriam)
  • poglavlje o aktivnostima Akademije od 1995. do. 2007.

 

Priređivač monografije je predsednik AAS – Mihajlo Mitrović.

 

Knjiga je štampana ćiriličnim i latiničnim pismom na 116 strana formata 21 x 21cm, u tvrdom je povezu, a izdanje je Narodne knjige iz Beograda.

Može se nabaviti u knjižari Narodne knjige, Cetinjska 6, Beograd, tel. : 011/3226-427, po ceni od 1200 dinara.