Brkić, Aleksej

 
(1922, Kikinda – 1999, Beograd)
In memoriam
Studije na Arhitektonskom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu upisao pre Drugog svetskog rata, nastavio po demobilisanju, u novembru 1945. godine, i završio 1948. godine. Počev od 1949. do 1952. na položaju je upravnika arhitektonskog odeljenja u sastavu Projekantskog zavoda Srbije. Napustivši ovu ustanovu, osniva projektantski atelje “Invest-projekt” (gde je projektant i direktor) da bi potom delovao u manjim arhitektonskim biroima, mahom kao osnivač i vodeći projektant (“Obelisk” 1957, “Vračar projekt” 1964). Tokom 1960. u Americi predaje na University of CaliforniaBerkeley i Michigen State University. Početkom sedamdesetih sasvim se posvećuje pisanju, teorijskim i istorijskim aspektima struke. U tom periodu  na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu po pozivu predaje studentima završnih godina i postdiplomcima Arhitektoniku i teoriju prostora. Bio je takođe glavni pokretač i predsedavajući pokreta i simpozijuma “Sinteza” Beograd–Vrnjačka Banja (od 1973). Autor je četrdeset realizovanih arhitektonskih projekata, a svoje radove izlagao je na tri samostalne i  šest kolektivnih izložbi. Dobitnik je Velike nagrade arhitekture Udruženja arhitekata Srbije, nagrade ULUPUDS-a za životno delo (1997) i prvi predsednik Akademije za arhitekturu koja je osnovana 1995. godine.
Arhitektonska ostvarenja

  • Gimnazija u Ulici vojvode Stepe broj 82 u Beogradu (1953-55)
  • Poslovna zgrada “Invest-importa” na Terazijama broj 8 u Beogradu (kasnije “Hempro”, 1953–56)
  • Zgrada opštine Vračar u Njegoševoj broj 77 u Beogradu (1958–62)
  • Zgrada Socijalnog osiguranja u Nemanjinoj ulici broj 30 u Beogradu (1959–62, nadzidana spratom 2001)
  • Zgrada Gradskog stambenog preduzeća i direkcije u Njegoševoj broj 84 u Beogradu (1962–67)
  • Zgrada osnovne škole “Lazar Savatić” na Zemunskom keju (1960–62)
  • Dom kulture u Ulici Božidara Adžije u Beogradu (1962–65)
  • Soliterska grupacija na Kalenićevoj pijaci u Beogradu (1967) i dr.
brkic, kolaz
KnjigeInverzije dijalektike oblika, u: “Izgradnja”, (pos. izdanje), Beograd 1978–79.
(sa M. Lovrićem) Grad i život. Crtačke i fotografske transkripcije, Vrnjačka banja 1980.
Predgovor za jednu teoriju grada, u: III knjiga o sintezi, Vrnjačka Banja 1981.
Znakovi u kamenu. Srpska moderna arhitektura 1930–1980, Beograd 1992.brkic, znakovi copy