Čanak, Mihailo

 

 
(1932, Beograd – 2014, Beograd)
 Intervju  Stav

Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu diplomirao 1957, stekao zvanje magistra nauka 1975. i doktorirao 1984. godine. Od  1957. zaposlen je u Centru za stanovanje Instituta za ispitivanje materijala SR Srbije, dok od 1986. do 1990. službuje kao upravnik Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. Bio je naučni savetnik, potpredsednik Upravnog odbora i Naučnog veća ovog instituta. Sa arh. Milošem Čankom osnovao je privatni biro “ARD” (Architectural Research & Design) 1991. godine.
Još na samom početku studija, sa četvoricom kolega, osniva grupu “Beogradskih 5”, koja na javnim arhitektonskim konkursima tog vremena osvaja brojne otkupe i nagrade. Rad Grupe posebno obeležavaju realizacije dve stambene zgrade u bloku 21 u Novom Beogradu te naselja Liman 1 i Liman 2 u Novom Sadu. Osvajanje prve nagrade na konkursu za naselje Kneževac-Kijevo i potonja dugogodišnja realizacija (sa A. Đokićem,  1971-84) označava i novu fazu autorovog ispitivanja arhitektonske forme, u kojoj se težište sa inicijalnog minimalizma novobeogradskih zgrada prenosi na njen poznomodernistički i postmodernistički varijetet.
Od 1983. posvećuje se pedagoškom i naučno-istraživačkom radu, vodeći među budućim studentima popularni “Pripremni tečaj za studente arhitekture” i baveći se problematikom vrednovanja kvaliteta u stanovanju i stambenoj izgradnji. Docnije, zadire i u eksperimentalne aspekte struke istražujući i projektujući “urbanu vernakularnu arhitekturu”, kako je imenuje. Član je Akademije arhitekture Srbije od 2006. godine.

canak, kolaz

Arhitektonska i urbanistička ostvarenja

 • Blok 21 u Novom Beogradu (sa L. Lenarčićem, M. Mitićem i I. Petrovićem, 1961–63)
 • Naselja Liman I i Liman II u Novom Sadu (1962–65)
 • Stambena zgrada u naselju Slatina u Tuzli (1965)
 • Blok 29 u Novom Beogradu (sa M. Mitićem, 1968–70)
 • Stambene osmospratnice u blokovima 45 i 70 u Novom Beogradu (1968–72)
 • Stambene zgrade u bloku 2 kod Železničke stanice u Novom Sadu (1969–72)
 • Naselja Kijevo–Kneževac (sa A. Đokićem, 1971–80) i “Košutnjak” (sa A. Đokićem, 1981–83) u Beogradu
 • Stambene zgrade u naselju Bežanija u Beogradu (sa P. Napijalom i D. Simićem, 1982–84)
 • Stambene zgrade u Ulici cara Lazara u Loznici (1990–92)
 • Upravna zgrada “Kreativnog centra” u Gradištanskoj ulici u Beogradu (2002) i dr.canak, kreativni centar

 

One thought on “Čanak, Mihailo

 1. Pingback: AKADEMIJA ARHITEKTURE SRBIJE

Comments are closed.