Martinović, Uroš

 

(1918, Bajice kod Cetinja – 2004, Beograd)
In memoriam
Arhitektonski fakultet u Beogradu završio  1951, da bi dve godine kasnije postao asistent, a posle habilitacije 1957. docent. Godine 1960. dobija zvanje vanrednog, a 1971. redovnog profesora. Osim kao pedagog i predavač, bio je aktivan i kao istoričar i teoretičar arhitekture, ali se poglavito bavio arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem. Tokom svog radnog veka prihvata se dužnosti dekana Arhitektonskog fakulteta (1964–67), člana Univerzitetskog saveta, predsednika SAS-a (1964–68), direktora IAUS-a (1980–83) i drugih profesionalnih angažmana. Autor je preko pedeset arhitektonskih i urbanističkih projekata, od čega je polovina realizovana. Na konkursnim takmičenjima osvojio je 30 nagrada i otkupa. Nosilac je najviših javnih priznanja i nagrada: Oktobarske nagrade grada Beograda za doprinos projektovanju i izgradnji Novog Beograda (1968), republičke nagrade dnevnog lista “Borba” (1968), Sedmojulske nagrade za životno delo (1987), kao i Velike nagrade za arhitekturu SAS-a (1985). Autor je više desetina stručnih napisa u časopisima i dnevnim listovima u zemlji i inostranstvu, i pet knjiga. U vreme njenog osnivanja 1995. bio je član inicijativnog osnivačkog odbora Akademije arhitekture Srbije.martinovic, fontana

 

Arhitektonska i urbanistička ostvarenja

  • Vila Đ. Jojkića na uglu Bulevara mira i Čakorske u Beogradu (1962–63)
  • Centar mesne zajednice “Fontana” u Beogradu (1963– 67)
  • Institut za izotope u Beogradu (1963–67)
  • Kuća za odmor u Budvi (1964)
  • Biološki institut u Beogradu (1963–69)
  • Stambena zgradu Ivankovačkoj ulici u Beogradu (1966)
  • Poslovni blok centra Palilule sa oblakoderom “Ineksa” u Beogradu (1967–81)
  • Blok 30 u Novom Beogradu (1967–1979)
  • Dom Crvenog krsta na Cetinju (1981)
  • Spomen-sastajalište u Bajicama (1981) i dr.


martinovic2

KnjigeSvet arhitekture, Beograd 1971, 1981.
Moderna Beograda. Arhitektura Srbije između dva rata, Beograd 1972.
(sa B. Stojanovićem), Beograd 1945–75. Urbanizam. Arhitektura, Beograd 1978.
(u koautorstvu) Cetinje – Spomenici arhitekture, 1980.
Fragmenti jednog viđenja arhitekture, Beograd 1983.

martinovic