10 arhitekata čija su dela obeležila XX vek

DESET SVETSKIH ARHITEKATA ČIJA SU DELA OBELEŽILA XX VEK

Početkom 2000. godine, kojom se završava buran XX vek, Akademija arhitekture Srbije sprovela je među svojim članovima anketu, postavljajući pitanje: kojih je deset arhitekata sveta i kojim svojim delom, obeležilo epohu, poslednjih sto godina drugog milenijuma. Bilo je više razloga za ovu anketu: da se sistematski zabeleže najvažnija graditeljska zbivanja tokom celog jednog veka, da se komparativnom logikom provere vrednosni stereotipi i da se profilišu naklonosti naših istaknutih stvaralaca prema vrhu svetske arhitekture i protagonistima njenog nastajanja. 

 

UČESNICI ANKETE AUTORI I DELA F.L. Wright Le Corbusier J. Utzon Mies v.d. Rohe Sprechel-sen Rogers i Piano A. Gaudi K. Tange A. Alto O. Niemayer N. Foster W. Gropius
Ivan Antić       o   o o o   o      
Branko Bojović   o o o       o     o    
Branko Vujović   o                      
Petar Vulović   o o o o         o      
Aleksandar Đokić   o o o       o o        
Vladislav Ivković   o o o o o   o o o o    
Miroslav Jovanović   o o   o         o     o
Branislav Jovin       o   o              
 Aleksandar Keković   o o o o o o     o      
Svetislav Ličina   o o o o o o o o        
Milan Lojanica   o o     o         o o  
Slobodan Mašić   o o           o o      
Uroš Martinović   o o     o     o o o    
Branislav Mitrović   o o o o o o           o
Mihajlo Mitrović   o o o   o   o o   o o  
Dimitrije Mladenović   o   o   o o o o     o  
Slobodan Mihailović   o o o   o   o o   o o  
Milan Pališaški   o o   o   o       o    
Miloš Perović   o o o o   o         o o
Ljubinko Pušić   o o o o   o o   o     o
Aleksandar Stjepanović   o o     o     o     o  
Radivoje Tomić   o o   o   o            
Predrag Cagić   o o   o     o         o