Bać, Zbignjev

 

(1930, Žešuv, Poljska)
 
Magistrirao 1956. na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta tehnologije u Vroclavu gde docnije doktorira i radi kao redovni profesor. Težišta svoga obrazovnog delovanja razvija i van Poljske dajući, između ostalog, doprinos osnivanju obrazovnog arhitektonskog centra u Mosulu (Irak), gde predaje od 1980. do 1983. godine. Među osnivačima je i Arhitektonskog fakulteta (WSGN) u Varšavi i dekan tog fakulteta u periodu od 1998-2001.godine. Mentor je brojnim doktorantima u zemlji i inostranstvu među kojima su i počasni doktori Walter Hen i Jaime Lerner – predsednik Međunarodne unije arhitekata – UIA.
U domenu teorijskog i istraživačkog rada, kao i praktične arhitektonske delatnosti, ostvario je najviše rezultate i dobio značajna poljska nacionalna priznanja poput Zlatnog krsta za zasluge. Tokom svog radnog veka biran je u najviše stručne i naučne institucije u Poljskoj i inostranstvu. Bio je predsednik Saveza arhitekata Poljske (1988-91), član Senata Univerziteta tehnoilogije u Vroclavu (1988-2001). U članstvo poljske Akademije nauka primljen je 1995. godine. Član je Akademije arhitekture Srbije od 2006. godine.e-mail:  zbigniew.bac@pwr.wroc.pl

zbignjev bac, crtez zbignjev bac