Belousov, Vladimir Nikolajevič

(1928, Moskva – 2018, Moskva)
Intervju
Na Moskovskom Arhitektonskom fakultetu diplomirao je 1950, magistrirao 1962, a 1993. odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Arhitektura i urbanizam Jugoslavije. Etape formiranja i razvoja”. Kao profesor na matičnom fakultetu deluje od 1976. godine. Za zaslužnog arhitektu Ruske federacije proglašen je sledeće godine, a za počasnog graditelja Rusije 1998. Gotovo čitav radni vek posvećen je pedagoškom, mentorskom i društvenom radu, ali se dugi niz godina bavi i teorijskim i praktičnim istraživanjima u oblasti raseljavanja, urbanizma i ekološkog graditeljstva, između ostalog i kao vodeća ličnost Centralnog naučno-istraživačkog i projektnog Zavoda za urbanizam (od 1972-88), kao direktor projekta Generalne šeme raseljavanja na teritoriji SSSR-a, te kao rukovodilac i realizator brojnih radova i projekata.
Član je Ruske akademije arhitekture i građevinskih nauka, Evropske akademije nauka i umetnosti i počasni član Međunarodne akademije arhitekture. U našoj sredini dobio je titulu honoris causa Univerziteta u Beogradu, počasni je član Saveza arhitekata Srbije, Društva urbanista Srbije i i član Akademije arhitekture Srbije.
Autor je više od 250 publikacija, među njima i monografija, knjiga, brošura i naučnih članaka od kojih je čak 35 posvećeno arhitekturi Jugoslavije. Među njima su i knjiga “Arhitektura Srbije”, dve knjige “Savremena arhitektura Jugoslavije” u 12 tomu Sveopšte istorije arhitekture, kao i članci u Velikoj sovjetskoj enciklopediji.

belousov copy

 

One thought on “Belousov, Vladimir Nikolajevič

  1. Pingback: N o v o s t i | AKADEMIJA ARHITEKTURE SRBIJE

Comments are closed.