RIP (rentijersko-investitorski plan) umesto GUP-a

 

Da li je Beogradu potreban Urbanistički zavod, ali i Generalni urbanistički plan, kada urbanističko rešenje za najvažniji prostor Beograda – Savski amfiteatar – radi vlasnik jedne male građevinske firme ili vlasnik jedne velike strane firme sa “rentijerskim urbanizmom”; kada se odredice GUP-a – urbanističkog Ustava grada – mogu da proglase “nevažećim” jer se ne “uklapaju” u predložena urbanistička rešenja?!

 

Piše: Branislav Jovin 

 

Da bi krajem ove godine počela realizacija projekta “Beograd na vodi”, posebno, izgradnja prvog objekta – “Kule Beograd” visine 180 metara – Privremeni organ Beograda je na 45. sednici (18.04.2014) doneo Odluku o prestanku važenja Studije visokih objekata u Beogradu. Da se podsetimo – Studiju je tokom 2009. i 2010. godine uradio poseban tim Urbanističkog zavoda. Razlog za izradu Studije bila su ograničenja visinske regulacije (spratnost) objekata definisane u GUP-BGD-2021 na osnovu indeksa izgrađenosti (FSI) do 1:3 – izuzetno i više – ali nije određeno gde u gradu. Studija je odredila zone u gradu za izgradnju visokih objekata, prevashodno na osnovu pristupačnosti zoni (kriterijum koji se primenjuje u gradovima Evrope). I to: objekti visine do 100 metara mogu se graditi u Novom Beogradu, na južnom obodu Centralne zone i uz “Autoput”; a objekti visine do 150 metara u zoni Železničke stanice Novi Beograd – Blok 42. Posle više stručnih i javnih rasprava tokom 2010. godine, Skupština grada Beograda je, 28. decembra 2010. usvojila Studiju visokih objekata kao – izmenu i dopunu GUP-BGD-2021. kula

kula

Danas, umesto da odredbe Studije, odnosno GUP-a, budu upozorenje da je lokacija “Kule Beograd” i dva miliona kvadrata poslovno-stambene namene na središnjem delu “Savskog amfiteatra” – prevashodno zbog pristupačnosti – fundamentalno pogrešna, Privremeni organ Beograda, zbog “olako obećane brzine”, donosi neverovatnu odluku – proglašava odrednice GUP-a o zonama izgranje visokih objekata – nevažećim!?
Posle ove odluke Privremenog organa otvara se više pitanja: Da li je Beogradu potreban Urbanistički zavod, ali i Generalni urbanistički plan, kada urbanističko rešenje za najvažniji prostor Beograda – Savski amfiteatar – radi vlasnik jedne male građevinske firme ili vlasnik jedne velike strane firme sa “rentijerskim urbanizmom”; kada se odredice GUP-a – urbanističkog Ustava grada – mogu da proglase “nevažećim” jer se ne “uklapaju” u predložena urbanistička rešenja!? Da li nam se vraća “samoupravni urbanizam” osamdesetih godina – kada je predsednik IO grada proglasio planove i projekte evropskog Beograda sa Metro-sistemom za “sramotu Beograda” (nevažećim) da bi Beograđanima izgradio “Tramvaj za 21. vek”; da li nam se vraća pogubni “investitorski urbanizam” prethodnih gradski vlasti, kada su date-rasprodate lokacije: Ušće, Rajićeva, Tri lista duvana, Luka Beograd, BIGZ, Autokomanda… kada je Budžet Beograda uskraćen za 1,8 milijardi evra!?